אמצעי זיהוי מתקדמים – FortiAuthenticator

חברת Fortinet מציעה פתרון מבוסס Token המאפשר הזדהות כפולה(Two Factor Authentication).
אופן הזדהות זה מאפשר רמת אבטחה גבוהה והזדהות חזקה של משתמשי המערכת.
עבור כל משתמש מוקצה Token המוצע בתצורת חומרה או תוכנה המותקנת על גבי טלפון חכם.
בעת כניסת המשתמש למערכת יבקש המשתמש מהאפליקציה המותקנת בטלפון החכם קוד חד פעמי לכניסה למערכת.
קוד זה תקף למספר דקות בלבד. המערכת מבוססת מנגנון LDAP סטנדרטי, לכן מתאימה למערכות אבטחה מבית Fortinet או לפתרונות אבטחה של יצרנים אחרים.