הגנה על שרתי אינטרנט – FortiWeb

FortiWeb – מוצר ה-Web Application Firewall מספק הגנה מלאה לאפליקציות Web תוך כדי התמקדות בלוגיקה העסקית של האפליקציה.
הרכיב מעניק מענה מלא לכל סוגי התקפות ה-Web ובכללן התקפות Cross Site Scripting, SQL Injection, Buffer Overflows ו-Parameter Tampering.

המוצר מנתח תעבורת HTTP ותעבורת (HTTPS (SSL ומבצע ניתוח מעמיק על מנת לאתר האם מדובר בהתקפה על האפליקציה או בחריגה הנובעת מטעות.
הניתוח מתבצע באמצעות למידה אוטומטית וזיהוי דפוסי התנהגות בהתקפות אפליקטיביות.
במידה ומאותרת התקפה, המערכת חוסמת אותה ומונעת מהתוקף מלהמשיך בפעילות.

• עומד בתקן PCI DSS 6.6
• למידה אוטומטית וזיהוי דפוסי התנהגות
• הגנת DDOS בשכבת האפליקציה
• זיהוי מיקום גיאוגרפי ו Reputation של כתובות IP