הגנה מפני מתקפות סייבר – FortiSandBox

לוחמת ה-Cyber בעידן החדש מציבה בפנינו לא מעט אתגרים בתחומים שונים, האתגר העיקרי כיום בתחום זה הינו ההתמודדות עם התקפות שלא אובחנו בעבר –
התקפות אלו נקראות "התקפות יום אפס" (Zero Day Attacks), מערכת ה- FortiSandBox, מזהה מתקפות יום אפס על ידי בדיקות הקבצים תוך כדי הרצתם במערכת וירטואלית סגורה הנקראת מערכת SandBox.
מערכת זו מריצה את הקבצים החשודים ובודקת את התנהגותם באמצעות חוקי התנהגות ולא באמצעות חתימות, במידה ומדובר בקובץ "חשוד" המערכת חוסמת את הקובץ ומונעת ממנו להיכנס לרשת.