FortiSIEM

מוצר ה- FortiSIEM יספק ללקוחות נראות טובה יותר של המידע העובר ברשת התקשורת הארגונית ושל הרכיבים המחוברים אליה.
המוצר עובד בתאימות מלאה עם פתרונות האבטחה של Fortinet וגם פתרונות של ספקיות טכנולוגיה אחרות.
FortiSIEM מאפשר תאימות ושיתוף מידע עם מאגר נתונים עצום בין לאומי של חברת Fortinet הנקרא Fabric.
מארג זה של נתונים מאפשר עדכון של מתקפות בזמן אמת המתרחשות בעולם כך שברגע שהמתקפה תגיע לפתח הארגון
המערכות יהיו מעודכנות ודעו לזהות בזמן ולהתריע למנהלן המערכת.

FortiSIEM מספק לארגונים פתרון כולל, אשר ניתן להרחיבו מ- IoT ל- Cloud, כוללת ניתוחים המוגנים בפטנט, המאפשרים ניהול קפדני של אבטחת הרשת,
תקני ביצוע ותאימות, באמצעות חלון יחיד שמעניק מבט-על של כל מערכות הארגון.